Zwiększ efektywność

swoich działań reklamowych w digital dzięki:

Pobierz bezpłatnie e-book

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej przez Novem Sp. z o.o. Niniejsza zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do pobrania e-booka.

Administratorem danych osobowych jest Novem Sp. z o.o. w Krakowie (31-466) ul. XX Pijarów 5. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Twój adres i dane osobowe będą bezpieczne w bazie danych Novem Sp. z o.o.. Nie przekazujemy tych informacji firmom czy osobom niepowołanym.
Polityka prywatności.